» кардиомонитор «

Хирургични операции

Хирургични операции

Клиниката разполага със зала за следоперационна подготовка и наблюдение на пациентите, операционна зала снабдена с камера за наблюдение на операцията от собствениците и необходимата апаратура за извършване на сложни и продължителни операции – инхалационна анестезия и изофлоран и халотан, кардиомонитор, електроскалпел, вакуумна аспирация и др.

Пред и след оперативен стационар

Пред и след оперативен стационар – 24 ч. мониторинг

на пациенти след операция и в критични състояния.

Клиниката разполага със зала за пред и следоперационна подготовка и наблюдение на пациентите, операционна зала снабдена с камера за наблюдение на операцията от собствениците и необходимата апаратура за извършване на сложни и продължителни операции – инхалационна анестезия и изофлоран и халотан, кардиомонитор, електроскалпел, вакуумна аспирация и др.

Бест ВЕТ клиника

Ветеринарна клиника Бест ВЕТ

Клиниката е основана през месец Март 2002 год.

Основният и профил е :

Диагностика и лечение на дребни животни;

Всички видове хирургични операции

Пред и след оперативен стационар – 24 ч. мониторинг на пациенти след операция и в критични състояния.

Профилактика – ваксинации, обезпаразитяване срещу вътрешни и външни паразити.

Консултации

Подстригване и фризура на кучета