»Стационар «

Пред и след оперативен стационар

Пред и след оперативен стационар – 24 ч. мониторинг

на пациенти след операция и в критични състояния.

Клиниката разполага със зала за пред и следоперационна подготовка и наблюдение на пациентите, операционна зала снабдена с камера за наблюдение на операцията от собствениците и необходимата апаратура за извършване на сложни и продължителни операции – инхалационна анестезия и изофлоран и халотан, кардиомонитор, електроскалпел, вакуумна аспирация и др.