Хирургични операции

Хирургични операции

Клиниката разполага със зала за следоперационна подготовка и наблюдение на пациентите, операционна зала снабдена с камера за наблюдение на операцията от собствениците и необходимата апаратура за извършване на сложни и продължителни операции – инхалационна анестезия и изофлоран и халотан, кардиомонитор, електроскалпел, вакуумна аспирация и др.