Ветеринарна клиника

Нашата клиника

Ветеринарна клиника Бест ВЕТ

Главен асистент по хирурия:
Димо Ганчев Димов – Гл.лекар – 0888 41 88 98

Клиниката е основана през месец Март 2002 год.
Основният и профил е :

  • Диагностика и лечение на дребни животни;
  • Всички видове хирургични операции
  • Пред и след оперативен стационар – 24 ч. мониторинг на пациенти след операция и в критични състояния.

Клиниката разполага с чакалня, зала за прегледи, пред и следоперационна зала за подготовка и наблюдение на пациентите, операционна зала снабдена с камера за наблюдение на операцията от собствениците и необходимата апаратура за извършване на сложни и продължителни операции – инхалационна анестезия и изофлоран и халотан, кардиомонитор, електроскалпел, вакуумна аспирация и др.
Зоомагазинът предлага разнообразна гама храни и аксесоари за домашни любимци.